Nyheter

2022.04.19

Teknikbyggarna blir det femte bolaget i Circura-koncernen

Circura får med Teknikbyggarna en stark geografisk närvaro i Linköping och Östergötland, samt en mycket kompetent kollega i att utveckla och professionalisera renoverings-, om- och tillbyggnadsbranschen i Sverige.

Teknikbyggarna är den ledande ROT-aktören i Linköping, med en omsättning om c.SEK 400m och c.100 medarbetare. De tre ägarna Anders Hedliden, Måns Lindfors och Anders Larsson återinvesterar i samband med transaktionen en stor andel av köpeskillingen och blir medägare i Circura-koncernen.

’Vi är väldigt stolta över att kunna välkomna Teknikbyggarna och dess medarbetare till Circura. Teknikbyggarna har visat på förmåga att år efter år leverera ett högt, stabilt resultat och kommer passa utmärkt i Circura-koncernen. I och med samgåendet ökar möjligheterna för Teknikbyggarna att ytterligare utveckla sin redan starka position i Linköping med fokus på renoverings- och serviceuppdrag, helt i linje med Circuras marknadsstrategi’, säger Circuras arbetande styrelseordförande, Torbjörn Torell.

’Det kommer att bli mycket spännande att bli en del av Circura-koncernen och tillsammans med koncernens övriga medarbetare fortsätta utveckla Sveriges ledande koncern inom ROT- och serviceuppdrag. Vi ser i och med detta ökade möjligheter att fortsätta utveckla vårt starka kunderbjudande med större resurser samt få möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med nya Circura-kollegor’, säger Anders Hedliden, VD Teknikbyggarna.


För mer information, kontakta:

Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura

Telefon: 070-577 40 40

E-mail: [email protected]

Anders Hedliden, VD Teknikbyggarna

Telefon: 070-778 84 96

E-mail: [email protected]


Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastighetsbestånd. Circuras långsiktiga ambition är att professionalisera och vidareutveckla branschens arbetssätt och metoder. Circura består av en sammanhållen grupp av entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader. Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.