Hållbarhet

Vi vårdar och utvecklar byggnader för att öka deras livslängd på ett hållbart sätt.

Den största insatsen byggbranschen kan göra för klimatet är att återanvända så mycket som möjligt. Genom att förädla och

förnya det som redan finns, så kan vi förlänga livslängden på Sveriges byggnader. Allt för att minska miljöpåverkan och minimera koldioxidutsläpp.

Återbruka och återvinna

Vi jobbar för att återbruka och återvinna så mycket byggmaterial som möjligt. Byggsektorn står för en stor andel av världens totala materialanvändning och i Sverige svarar byggbranschen ensam för 21% av koldioxidutsläppen. Nästan 80% av dessa utsläpp kommer från tillverkningsprocesser, resten från transporter. Vi arbetar aktivt för att minska utsläppen och göra vår bransch mer hållbar och miljövänlig.

Befintliga byggnader

Återanvändning och omvandling av befintliga byggnader är en hållbar strategi som minskar belastningen på miljön. Det behövs inte lika mycket nya resurser och det minimerar avfall och energiförbrukning. Samtidigt bevarar det kulturella värden och bidrar till lokalsamhällets välbefinnande.

Flexibel användning

Genom att tänka efter före kan vi tillsammans med våra uppdragsgivare transformera existerande fastigheter så att de kan användas för många olika ändamål.

7

Sju skäl att återanvända befintliga byggnader

  • Minskar behov av nytt byggmaterial, råvaror och energi

  • Minskar mängden avfall

  • Mindre energikrävande än nybyggnation

  • Bevarar befintlig infrastruktur och minskar behovet av att ta ny orörd mark i anspråk

  • Bidrar till att bevara ett områdes kulturarv och historia

  • Stärker samhällen genom att bevara kända landmärken, skapa samhörighet, främja trivsel och trygghet

  • Tar ofta mindre tid än nybyggnationer, vilket minskar störningar och utsläpp

2030

Vad vi gör varje dag

Det vi gör idag, märks i morgon. Framtiden skapar vi nu och vi har bestämt oss - Vi ska minska vårt klimatavtryck.

Därför jobbar vi bland annat med sunda, långsiktiga relationer. När vi lär känna kunder och leverantörer (och de lär känna oss) är det lättare att se möjligheter som är positiva för miljön.

Vad vi gör i morgon

Genom att använda återvinningshubbar kan material som återvinns på en plats återbrukas på en annan.

När man vet att saker och ting kommer till användning, blir det naturligt att spara dem så att de blir en del av kretsloppet. Vi minskar avfall och deponi och ökar livslängden på material som håller mer än väl i många år till. Vi letar ständigt efter smarta lösningar, som ger smarta hus och minskar klimatpåverkan. De bästa lösningarna syns inte alltid, bättre isolering minskar till exempel en fastighets energiförbrukning vilket i sin tur leder bidrar till att sänka efterfrågan på energi.

Klimatneutrala

Det är lätt att säga att vi ska bli klimatneutrala, men vägen dit är lång.

Det finns ingen mirakellösning som tar oss direkt till målet. Vi tar det ett steg i taget. Bättre flera små steg än inga alls. Vi mäter vårt koldioxidavtryck kontinuerligt och arbetar proaktivt för att minimera och sänka avtrycket.

Circura återbrukar och återanvänder redan producerat material. Det är mer hållbart.