Våra bolag

Entreprenörerna som vårdar, förädlar och ger byggnader nytt liv.

Circura förenar företag som kompletterar varandra inom byggbranschen. Alla strävar mot att jobba klimatneutralt och så hållbart som möjligt, både idag och för framtiden.

Tillsammans bildar vi en mångsidig, specialiserad koncern, som kan hantera alla delar av ett uppdrag.

Förenar företag

Bolagen i koncernen är specialister på att förnya, transformera och förlänga livstiden på existerande byggnader, allt från flerfamiljshus till skolor, sjukhus, broar, kontor, industribyggnader och andra samhällsbyggnader och infrastrukturkonstruktioner.

Förenar människor

När skickliga yrkesmänniskor arbetar tillsammans kan stora saker hända. Det ser vi varje dag. Närmare 700 personer jobbar inom Circura och antalet växer i takt med att nya företag ansluter sig till koncernen.

Förenar specialkompetens

Företagen i koncernen bygger inte allt åt alla, utan gör det de är bra på. Oavsett om det handlar om mindre serviceuppdrag eller komplexa renoveringsentreprenader får du experterna som behövs för det bästa resultatet.