Vi förnyar och förädlar Sveriges
byggnader.

Våra bolag är lokalt marknadsledande specialiserade inom renovering av byggnader och infrastruktur, byggservice och skadehantering.

Vi är en långsiktig, stabil partner med lokala specialister, som gör att vi förstår dina utmaningar.

Varje bolag i koncernen är specialister inom sitt område. Tillsammans bildar de en större helhet. Vissa kallar det synergieffekt, vi kallar det Circura.

Byggservice

Mindre uppdrag åt privata samt offentliga fastighetsbolag

Försäkringsskador

Skadehantering åt försäkringsbolag, från mindre till större ärenden efter vattenskador, bränder etc.

Infrastruktur

Renoveringar av anläggnings- och betongkonstruktioner som vägar, broar, bjälklag och vattentorn

Ombyggnad

Små och medelstora uppdrag inom renoveringar, om- och tillbyggnader av kommersiella samt offentliga fas- tigheter

Vi förnyar historien och bevarar framtiden, här och nu och imorgon.