Nyheter

RSS

Circuras tillväxtresa fortsätter genom samgåendet med Elvbygg

5 Dec 2022

Elvbygg AB blir det sjunde bolaget i Circura-koncernen, som arbetar för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastigheter. Genom samgåendet med Elvbygg förstärks Circuras marknadsposition i Mälardalens renoveringsbransch. Circura förstärker sin geografiska närvaro i Mälardalen genom förvärvet av Elvbygg, samt får fler kompetenta kollegor i att utveckla och professionalisera renoveringsbranschen i Sverige. Elvbygg är en [...]


Circura stärker sin position i Östergötland genom samgåendet med Bygg Rosen

28 Oct 2022

Bygg Rosen AB blir det sjätte bolaget i Circura-koncernen, som arbetar för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastigheter. Bygg Rosen skapar tillsammans med Teknikbyggarna en marknadsledande position för Circura på renoverings-, om- och tillbyggnadsmarknaden i Östergötland. Circura förstärker sin geografiska närvaro i Östergötland och Norrköping genom förvärvet av Bygg Rosen, samt får ytterligare en [...]


Johan Malk blir chef för affärsutveckling i Circura-koncernen

15 Sep 2022

Circura satsar på att utveckla hållbarhetsarbetet och tillvarata de skalfördelar som koncernens bolag har. Som ansvarig för att driva detta arbete har Johan Malk utsetts. Johan Malk lämnar därmed sin befattning som VD för Reomti för att bli chef för affärsutveckling i Circura koncernen. Circura bildades i december 2021 av ledande ROT-entreprenörer med målet att [...]


Louise Strömbeck blir ny VD och koncernchef för Circura

9 Jun 2022

Styrelsen i Circura har utsett Louise Strömbeck till VD och koncernchef. Louise kommer från befattningen som regionchef inom Peab Sverige och har drygt 20 års erfarenhet huvudsakligen från Skanska och Peab. Circura bildades i december 2021 av ledande ROT-entreprenörer med målet att konsolidera, utveckla och professionalisera ROT-branschen i Sverige. Efter att Teknikbyggarna i Linköping AB [...]


Teknikbyggarna blir det femte bolaget i Circura-koncernen

19 May 2022

Teknikbyggarna i Linköping AB går samman med Reomti, Våtrumsteknik, Dipart och Heving & Hägglund i Circura-koncernen, som tillsammans arbetar för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastigheter. Circura får med Teknikbyggarna en stark geografisk närvaro i Linköping och Östergötland, samt en mycket kompetent kollega i att utveckla och professionalisera renoverings-, om- och tillbyggnadsbranschen i Sverige. [...]