Nyheter

2024.01.25

Circuras expanderar till Norrland genom samgående med Byggtjänst i Ö-vik

Byggtjänst i Ö-vik AB (’Byggtjänst’) blir det elfte bolaget i Circura, koncernen som är specialiserad på att vårda och förnya Sveriges byggnader. Byggtjänst blir koncernens första bolag i den expansiva Norrlandsregionen och förstärker vidare Circuras marknadsposition inom byggservice till industrin och offentliga beställare.

Byggtjänst är en specialist inom byggservice i Örnsköldsvik med en diversifierad kundbas inom industrin, fastighetsbolag och kommuner i Örnsköldsvik med omnejd som omsätter c.SEK 150m och har c.50 anställda. Samtliga delägare i Byggtjänst återinvesterar en stor andel av köpeskillingen i samband med transaktionen och blir därmed medägare i Circura-koncernen.

Det känns oerhört kul att få välkomna Byggtjänst och deras medarbetare till Circura. Byggtjänst är ett perfekt första steg in i Norrland för Circura och en plattform för fortsatt expansion inom regionen. Vi kommer även närmre mot vårt strategiska mål att förena Sveriges bästa lokala specialistbolag inom byggsektorn och fortsätter växa koncernens affärsområde byggservice mot fler starka kunder inom industrin’, säger Louise Strömbeck, VD
Circura.

Jag ser fram emot att få nya kollegor i Circura och fortsätta utveckla Byggtjänsts tjänsteerbjudande till kunderna på marknaden i Örnsköldsvik och närliggande orter’, säger Patrik Jonsson, VD Byggtjänst i Ö-vik.

 

För mer information, kontakta:
Louise Strömbeck, VD Circura
Telefon: 070-180 88 98
E-mail: [email protected]

Patrik Jonsson, VD Byggtjänst i Ö-vik
Telefon: 070-630 20 78
E-mail: [email protected]

 

Om Circura
Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering och service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att förnya och förädla Sveriges byggnader. Circuras ambition är att förena och utveckla specialiserade bolag som verkar lokalt.

Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.

För mer information, vänligen besök www.circura.se.