Nyheter

2022.10.28

Circura stärker sin position i Östergötland genom samgåendet med Bygg Rosen

Bygg Rosen AB blir det sjätte bolaget i Circura-koncernen, som arbetar för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastigheter.

Bygg Rosen skapar tillsammans med Teknikbyggarna en marknadsledande position för Circura på renoverings-, om- och tillbyggnadsmarknaden i Östergötland.

Circura förstärker sin geografiska närvaro i Östergötland och Norrköping genom förvärvet av Bygg Rosen, samt får ytterligare en mycket kompetent kollega i att utveckla och professionalisera renoverings-branschen i Sverige. Bygg Rosen är en service-fokuserad ROT-aktör i Norrköping, med en omsättning om c.SEK 200m. De två ägarna Bengt och Björn Rosen återinvesterar i samband med transaktionen en stor andel av köpeskillingen och blir medägare i Circura-koncernen.

’Vi ser fram emot att få hälsa Bygg Rosen med sina duktiga medarbetare välkomna till Circura. Tillsammans med Teknikbyggarna i Linköping skapar de en ledande position på sin lokala marknad, med goda möjligheter för vidareutveckling och fortsatt fokus på serviceuppdrag’, säger Circuras VD Louise Strömbeck.

’Det ska bli roligt och spännande att gå med i Circura-koncernen och i samverkan med Teknikbyggarna fortsätta arbeta med koncernens kunderbjudande i Östergötland. Det kommer också innebära en möjlighet att utbyta erfarenheter med nya Circura-kollegor och tillsammans driva utvecklingen i branschen, vilket vi ser fram emot’, säger Bengt Rosen, VD Bygg Rosen.


För mer information, kontakta:
Louise Strömbeck, VD Circura
Telefon: 070-180 88 98
E-mail: [email protected]

Bengt Rosen, VD Bygg Rosen
Telefon: 070-627 95 11
E-mail: [email protected]


Om Circura
Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastighetsbestånd. Circuras långsiktiga ambition är att professionalisera och vidareutveckla branschens arbetssätt och metoder. Circura består av en sammanhållen grupp av entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader. Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.