Nyheter

2024.07.02

Circura fortsätter växa inom byggservice i Göteborg genom samgående med Gevab Byggservice

Gevab Byggservice blir det 14:e bolaget i Circura, koncernen som är specialiserad på att vårda och förnya Sveriges byggnader. Gevab Byggservice förstärker Circuras position på marknaden för byggservice och stärker koncernens marknadsposition i Västra Götaland.

 

Gevab Byggservice är en byggservice-specialist med flera stora privata och offentliga fastighetsbolag samt kommuner som kunder, med en omsättning på c.SEK 200m och c.50 medarbetare. Samtliga delägare återinvesterar en stor andel av köpeskillingen i samband med transaktionen och blir därmed medägare i Circura-koncernen.

 

”Det är med stor glädje jag välkomnar Gevab Byggservice och dess medarbetare till koncernen! Expansionen av vår nya region Väst med ytterligare en byggservice-specialist är ett fortsatt steg mot att bli marknadsledande i Sverige inom små, repetitiva uppdrag med låg risk”, säger Louise Strömbeck, VD Circura.

 

”Jag och alla medarbetare på Gevab Byggservice tycker det ska bli riktigt roligt att bli en del av Circura och vara med på tillväxtresan! Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår affär och växa inom byggservice i Göteborg”, säger Jonas Benjaminsson, tillträdande VD Gevab Byggservice.

 

 

För mer information, kontakta:

Louise Strömbeck, VD Circura

Telefon: 070-180 88 98

E-mail: [email protected]

Jonas Benjaminsson, tillträdande VD Gevab Byggservice

Telefon: 076-167 00 67

E-mail: [email protected]

 

 

Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering och service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att förnya och förädla Sveriges byggnader. Circuras ambition är att förena och utveckla specialiserade bolag som verkar lokalt.

 

Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.

 

För mer information, vänligen besök www.circura.se.