Nyheter

2022.06.09

Louise Strömbeck blir ny VD och koncernchef för Circura

Styrelsen i Circura har utsett Louise Strömbeck till VD och koncernchef. Louise kommer från befattningen som regionchef inom Peab Sverige och har drygt 20 års erfarenhet huvudsakligen från Skanska och Peab.

Circura bildades i december 2021 av ledande ROT-entreprenörer med målet att konsolidera, utveckla och professionalisera ROT-branschen i Sverige. Efter att Teknikbyggarna i Linköping AB anslöt i maj 2022 omsätter Circura över 2 miljarder kronor. Circura tar nu nästa steg genom att tillsätta Louise Strömbeck som ny koncernchef och VD. Louise kommer tillsammans med koncernens dotterbolags-VD:ar att fortsätta Circuras tillväxtresa.

’Med Louise Strömbeck får Circura en VD och koncernchef med många års ledarskapserfarenhet från branschen. Vi hälsar Louise varmt välkommen till Circura och ser fram emot att få ta del av hennes kunskaper i vår resa mot att vidareutveckla Circuras starka position inom renoverings- och serviceuppdrag med fokus på lönsam tillväxt’, säger Circuras styrelseordförande Torbjörn Torell.

’Det ska bli roligt och utvecklande att tillsammans med Circuras fina dotterbolag konsolidera och professionalisera renoverings-, om- och tillbyggnadsbranschen i Sverige. Jag ser fram emot att ta mig an uppdraget och bidra med mina erfarenheter’, säger Circuras tillträdande VD och koncernchef Louise Strömbeck.


För mer information, kontakta:
Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura
Telefon: 070-577 40 40
E-mail: [email protected]
Louise Strömbeck, tillträdande VD och koncernchef Circura
Telefon: 070-180 88 98
E-mail: [email protected]


Om Circura
Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastighetsbestånd. Circuras långsiktiga ambition är att professionalisera och vidareutveckla branschens arbetssätt och metoder.

Circura har verksamhet i Stockholm samt Östergötland och består idag av fem ledande entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader: Våtrumsteknik, Dipart, Heving & Hägglund, Reomti och Teknikbyggarna. Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.