Johan Malk blir chef för affärsutveckling i Circura-koncernen

Circura satsar på att utveckla hållbarhetsarbetet och tillvarata de skalfördelar som koncernens bolag har. Som ansvarig för att driva detta arbete har Johan Malk utsetts. Johan Malk lämnar därmed sin befattning som VD för Reomti för att bli chef för affärsutveckling i Circura koncernen.

Circura bildades i december 2021 av ledande ROT-entreprenörer med målet att konsolidera, utveckla och professionalisera ROT-branschen i Sverige. Efter att Teknikbyggarna i Linköping AB anslöt i maj 2022 omsätter Circura över 2 miljarder kronor.       

’Jag har ett enormt engagemang och tro på utvecklingen av Circura, att bli bäst på att vårda, underhålla och förnya byggnader med hållbarhet i fokus. I min roll som chef för koncernens affärsutveckling ser jag stora möjligheter till att bidra till förverkligandet av detta’, säger Circuras chef för affärsutveckling Johan Malk.

Till ny VD för Reomti efter Johan Malk har Patrick Lepierre, VD för Circura-bolaget Dipart, utsetts. Patrick kommer vara VD för båda bolagen.

’Circura-koncernen består av fem framgångsrika bolag inom ROT-sektorn, det är uppenbart att vår affärsidé att utveckla sektorn innebär betydande möjligheter. Johan kommer att arbeta med att utveckla hållbarhet och synergier för att ytterligare förstärka varje koncernbolags konkurrenskraft. Vi hälsar Patrick välkommen som ny VD för Reomti samtidigt som han fortsätter i sin roll som VD för Dipart’, säger Circuras arbetande styrelseordförande Torbjörn Torell.


För mer information, kontakta:

Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura

Telefon: 070-577 40 40

E-mail: [email protected]

 

Johan Malk, affärsutvecklare Circura

Telefon: 072-020 57 95

E-mail: [email protected]

 

Patrick Lepierre, VD Dipart och Reomti

Telefon: 070-732 22 48

E-mail: [email protected]


Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastighetsbestånd. Circuras långsiktiga ambition är att professionalisera och vidareutveckla branschens arbetssätt och metoder.

Circura har verksamhet i Stockholm samt Östergötland och består idag av fem ledande entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader: Våtrumsteknik, Dipart, Heving & Hägglund, Reomti och Teknikbyggarna. Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.

15 Sep 2022