Nyheter

2024.03.11

Circuras tillväxtresa fortsätter genom samgående med ALU Steel i Karlskoga AB

ALU Steel i Karlskoga AB (’ALU Steel’) blir det 12:e bolaget i Circura, koncernen som är specialiserad på att vårda och förnya Sveriges byggnader. ALU Steel förstärker Circuras marknadsposition i Karlskoga med omnejd på den växande marknaden för byggtjänster till svenska industri- och samhällsbolag.

ALU Steel är en specialist inom stål- och aluminiumkonstruktioner med flera kunder inom industri och kommuner som omsätter c.SEK 40m och har c.15 anställda. Samtliga delägare i ALU Steel återinvesterar en stor andel av köpeskillingen i samband med transaktionen och blir därmed medägare i Circura-koncernen.

’Det är med stor glädje jag välkomnar ALU Steel och dess medarbetare till Circura! ALU Steel kompletterar Circuras dotterbolag med sin specialistkunskap inom säkerhetsklassade stål- och aluminiumkonstruktioner samt förstärker vår redan starka närvaro inom industri- och samhällsfastigheter’, säger Louise Strömbeck, VD Circura.

’Jag ser fram emot att bli en del av Circura, fortsätta utveckla vårt tjänsteerbjudande till marknaden i Karlskoga och växa vår affär i hela Sverige genom att dela med oss av våra kunskaper till våra nya Circura-kollegor’, säger Johan Sedeborn, VD ALU Steel.

 

 För mer information, kontakta:
Louise Strömbeck, VD Circura
Telefon: 070-180 88 98
E-mail: [email protected]
Johan Sedeborn, VD ALU Steel
Telefon: 070-618 83 93
E-mail: [email protected]

 

Om Circura
Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering och service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att förnya och förädla Sveriges byggnader. Circuras ambition är att förena och utveckla specialiserade bolag som verkar lokalt.

Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.

För mer information, vänligen besök www.circura.se.